Sexslask

Elliot ser på Små Einsteins. De säger sex laxar i en laxask.

”Sex slaskar i en slaskask, sex slaskar i en slaskask, sex slaskar i en slaskask, fort va?!”
Han ser jättestolt ut.
”Vet du vad lax är? Det är en fisk. Sex laxar i en laxask”, försöker jag.
”Sex slask…”
Han funderar en stund.
”Mamma, rimmar sexslask?”

1 kommentar