Tjejsnack

Vafalls? Stör ni mitt i tjejsnacket? Och vadå, torka munnen? Torka själv, om det är så viktigt!
Haha.
Vera är en av de goaste, kaxiaste ungar jag vet. Jag hoppas hon lär Lykke allt hon kan.