Konfunderad

”Mamma, varför gräver grävskopan i berget?”
”Ja, det verkar konstigt, det finns ju ingen jord att ta bort där. Bara berg. Nu blev jag konfunderad.”
”Jaa, mamma, jag konfunderar också på det.”