De jagar barn med vapen

I England jagar de barn med vapen. Visserligen i en kampanjfilm, men ändå. Men det kanske behövs, i Supernanniesarnas land, där barn kallas ohyra, djur och vildar.