Tillväxtperioder del 2

”Det är också vanligt att barnet är skrikigt på kvällen och gärna vill ammas mycket ofta då. Det beror på att de flesta mammor har mindre mjölkmängd efter att ha varit igång hela dagen och att mjölken oftast också är mindre fettrik på kvällen och därför ger sämre mättnadskänsla. Man kan luras att tro att mjölken är slut för att brösten inte längre känns lika stora och stinna som vid mjölkproduktionens start. Kom ihåg att ett mjukt bröst kan innehålla lika mycket mjölk som ett spänt bröst.”

(Ur Helsingborgs lasaretts broschyr)

Jaha. Man lär sig hela tiden något nytt – fast det är tredje barnet.