Daniel om att krama queer

”Sveland har som vanligt en massa ont att säga om kärnfamiljen, den konstellation hon själv valt att leva i, men kommer inte med några som helst vettiga alternativ. Bara någon vag förespegling av att 70-talet på något sätt skulle ha innehållit bättre alternativ.
Majoriteten av oss som växte upp då vet att det inte stämde och har därför valt kärnfamiljen som hittills verkar vara det bästa alternativet för samlevnad. Sen har den brister men människor har också brister så samhällsingenjör Sveland kommer inte att lyckas hitta någon allena saliggörande samlevnadsform.
Men det ger ju alltid cred att krama queer litegrann. Suck.
Daniel”

Svar: Men Daniel, man kan väl krama gueer litegrann fast man lever i en kärnfamilj? Återigen: Det ena utesluter inte det andra.