Om världen var en by

Läste den här i senaste numret av Leva. Och det ger onekligen ett rätt handfast perspektiv på vår värld:

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så skulle byn bestå av:

60 asiater
15 afrikaner
11 européer
8 Syd- och latinamerikaner
5 Nordamerikaner
1 Oceanier

50 kvinnor
50 män
28 barn

33 kristna
20 muslimer
13 hinduer
6 buddhister
3 ateister
13 övriga religioner
12 icke religiösa

21 personer över 15 år är analfabeter
Två barn får inte gå i skolan
23 personer har någon slags dator
17 är undernärda
24 hur i byn är utan elektricitet
20 personer har inte tillgång till rent vatten
40 personer lever på mindre än 13 kronor om dagen.

En femtede av världens befolkning delar på tre fjärdedelar av de totala inkomsterna.