Nils Joar: Det är ännu värre

Nils Joar kommenterar min krönika i sin blogg.
Och har en del skrämmande erfarenheter att bidraga med.
Läs och rys.

”Det som Hillevi Wahl påpekar är illa nog, ändå är det inte allt. För det finns ytterligare en annan del av problemet. Vi vet att fritidspersonalen har verkligt usla löner, vi vet att de ofta arbetar under usla förhållanden utan rimliga chanser att ta hand om barnen – men hur många vet att i den hierarki som råder på många skolor har fritidspersonalen ofta inte mycket att säga till om.”