Fem frågor – Vårt Kungsholmen

I nummer 38 av lokaltidningen Vårt Kungsholmen svarar Kungsholmsmamman Hillevi Wahl på fem frågor i en kortintervju.