Ingen dag är riktigt fullkomlig utan en kanotbild. ️

Äntligen ser jag ut som en riktig backpacker.