Tänt vare här!

Brasklädda och inkognito. Trodde vi.