Little miss Sunshine.

Tussilago. Den ger hopp om livet.