Bästa bokfesten ever. Tyckte barnen. Som såklart älskar Beppe. Och boken! @specielliot

Mega Mind.