Logou-lägret. Tredje dagen. Hur var det? Himmel eller helvete?

Rapport från logout-lägret. Dag 2.

Första rapporten från logout-lägret.

Elin & Elin. Bäst just nu. Två starka och snälla. Tack!

Elin & Elin. Bäst just nu. Två starka och snälla. Tack!

Elin & Elin. Bäst just nu. Två starka och snälla. Tack!

Jag klarade det.