Längtan visar vägen. Jag brukar säga att din längtan är en superkraft. Patricia Tudor-Sandahl är mer poetisk: Det finns en kraft och energi i längtan. Den kan sporra oss att tänja gränser, få oss att upptäcka det som är i vardande i våra liv men också ge oss tecken på vad som är färdigt och som det är dags att släppa taget om/.../ och ge oss modet att glänta på dörrar som förut varit förseglade. @librisforlag