Squats med kettlebell. Starkt. @specielliot

Kast med liten kettlebell. Fast inte så liten. Kul! @specielliot