Arbetsplatsen. Utsikten. Tacksamhet.

Arbetsplatsen. Utsikten. Tacksamhet.

Dagens arbetsplats. På balkongen i solen älskar mitt jobb.

Dagens kontor.