Ingen dag är riktigt fullkomlig utan en kanotbild. ️