Vilken dramatik! Skada bakom scenen. Avbrott och fråga om det fanns läkare i publiken. Det fanns det. Nu tejpar de skadan. Sa de. Icke livshotande. And the show Will go on! Strax. Hjältar!

Supertaggade inför Billy Elliot på Stadsteatern.