Spegelblank. Stilla. Utan en krusning. ️ Det är märkligt hur vi kan spegla oss i andra. Reflektera över livet. Byta erfarenheter och känna igen oss. Som på en Skriv-ditt-liv-kurs. Egentligen är vi ganska lika allihop, på ett mänskligt sätt. Alla känner skam. Alla går igenom svårigheter. Alla känner sig vilsna under vissa perioder i livet. Och det som ser ut som prydlighet och ordning på ytan, kan vara kaos under ytan. I de lugnaste vatten… @svartsonorra @skrivarresor

Spegelblank. Stilla. Utan en krusning. ️ Det är märkligt hur vi kan spegla oss i andra. Reflektera över livet. Byta erfarenheter och känna igen oss. Som på en Skriv-ditt-liv-kurs. Egentligen är vi ganska lika allihop, på ett mänskligt sätt. Alla känner skam. Alla går igenom svårigheter. Alla känner sig vilsna under vissa perioder i livet. Och det som ser ut som prydlighet och ordning på ytan, kan vara kaos under ytan. I de lugnaste vatten... @svartsonorra @skrivarresor

Det går inte att kommentera längre.