Ni följer väl @broderauttexten ? ”Tourettes i broderiform”. En dos glädje i vardagen.

Ni följer väl @broderauttexten ? ”Tourettes i broderiform”. En dos glädje i vardagen.