️ Jag har haft bra nytta av den ändå.

️ Jag har haft bra nytta av den ändå.