Flygplansläge. Bra grej. Man får så mycket gjort. Själen och fantasin får vingar. Känner sig märkligt onåbar. Ser ljuset. ️ Ta en sån fredag.

Flygplansläge. Bra grej. Man får så mycket gjort. Själen och fantasin får vingar. Känner sig märkligt onåbar. Ser ljuset. ️ Ta en sån fredag.