Do not litter. Tokyo är en så otroligt ren, artig och tyst stad. Detta kanske är en av förklaringarna. ️

Do not litter. Tokyo är en så otroligt ren, artig och tyst stad. Detta kanske är en av förklaringarna. ️