Vilken otroligt stark röst Sanita är. ”Jag frågade mina föräldrar: Hur mycket är jag värd?” I dag på internationella lyfter jag flickors röster tillsammans med Plan International Sverige. Varje dag tystas flickor i hela världen. Det är dags att lyssna på flickor! Därför delar jag en flickas röst. Jag ger plats åt Gör det du också på www.plansverige.org/internationella-flickdagen-11-oktober/

Vilken otroligt stark röst Sanita är. ”Jag frågade mina föräldrar: Hur mycket är jag värd?” I dag på internationella lyfter jag flickors röster tillsammans med Plan International Sverige. Varje dag tystas flickor i hela världen. Det är dags att lyssna på flickor! Därför delar jag en flickas röst. Jag ger plats åt Gör det du också på www.plansverige.org/internationella-flickdagen-11-oktober/