Och plötsligt. Ett hjärta. ️

Och plötsligt. Ett hjärta. ️