Mums! Hur ska jag ens hinna äta alla?

Mums! Hur ska jag ens hinna äta alla?