Våga gå nära. ️ Då ser vi helheten. Vidunderligheten. Både i människor och blommor. Och livet.

Våga gå nära. ️ Då ser vi helheten. Vidunderligheten. Både i människor och blommor. Och livet.