”Lyssna på en annan människa, tålmodigt och på djupet. Försök att höra något bortom orden. När vi lyssnar utan egot, utan avbrott, ger vi andra människor ett tryggt utrymme där de får plats att vara sig själva. Deras själ får utrymme att komma fram och skapa samhörighet. Att ge någon den gåva som det är att lyssna aktivt, på djupet, är en besjälad inställning. ” Dagens övning. Svårare är man tror. Det är så lätt att avbryta och säga nej, nej,nej. Men att lyssna klart – det är en konst. Speciellt för en rastlös själ. Jag ska öva i dag. ️

”Lyssna på en annan människa, tålmodigt och på djupet. Försök att höra något bortom orden. När vi lyssnar utan egot, utan avbrott, ger vi andra människor ett tryggt utrymme där de får plats att vara sig själva. Deras själ får utrymme att komma fram och skapa samhörighet. Att ge någon den gåva som det är att lyssna aktivt, på djupet, är en besjälad inställning. ” Dagens övning. Svårare är man tror. Det är så lätt att avbryta och säga nej, nej,nej. Men att lyssna klart - det är en konst. Speciellt för en rastlös själ. Jag ska öva i dag. ️

Det går inte att kommentera längre.