Jag är på trollets sida. I just det här faller.

Jag är på trollets sida. I just det här faller.