Compassion is beautiful.

Compassion is beautiful.

Det går inte att kommentera längre.