Känns valet svårt – ta hjälp av barnen. https://www.svt.se/opinion/lat-barnen-rosta-at-foraldrarna-i-valet-2018

Känns valet svårt - ta hjälp av barnen. https://www.svt.se/opinion/lat-barnen-rosta-at-foraldrarna-i-valet-2018