Så är han då konfirmerad. 15-åringen. Yes! De hade gjort det så fint, ungdomarna, genom att redovisa kring Frälsarkransen där egentid och vila är så viktiga delar. Men också kärlek och hemligheter. Och förundran över naturens mysterier. Och så hade de gjort masker. Som de målat på insidan och utsidan. Insidan var mer kaotisk än den tillrättalagda utsidan. Så himla fint att de var så generösa med det. Kanske något för oss vuxna att ta efter? Göra en gipsmask och måla insidan och utsidan? Och prata om det? De är så himla kloka. Och hade väldigt bra andliga ledare i processen.

Så är han då konfirmerad. 15-åringen. Yes! De hade gjort det så fint, ungdomarna, genom att redovisa kring Frälsarkransen där egentid och vila är så viktiga delar. Men också kärlek och hemligheter. Och förundran över naturens mysterier. Och så hade de gjort masker. Som de målat på insidan och utsidan. Insidan var mer kaotisk än den tillrättalagda utsidan. Så himla fint att de var så generösa med det. Kanske något för oss vuxna att ta efter? Göra en gipsmask och måla insidan och utsidan? Och prata om det? De är så himla kloka. Och hade väldigt bra andliga ledare i processen.