I dag är jag på hemligt uppdrag.

I dag är jag på hemligt uppdrag.