Wow-effekten. På den här dagen.

Wow-effekten. På den här dagen.