Men kära nån. Är inte det lite väl optimistiskt?

Men kära nån. Är inte det lite väl optimistiskt?