När man kommer in i Nettans butik och kläderna bara hoppar upp på en. Den känslan.

När man kommer in i Nettans butik och kläderna bara hoppar upp på en. Den känslan.