En kortare intervju från podden hittar du nu på Vardagspuls. Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/jag-fick-hora-att-jag-var-for-kanslig/

En kortare intervju från podden hittar du nu på Vardagspuls. Http://www.vardagspuls.se/inre-halsa/jag-fick-hora-att-jag-var-for-kanslig/

Det går inte att kommentera längre.