När man omedelbart går hem och inför 3-minutersregeln. Då händer det här.

När man omedelbart går hem och inför 3-minutersregeln.  Då händer det här.