Höst är återhämtning och skörd för mig. Tid att tänka och kontemplera. Samla ihop. Tid att andas och slå av på takten. Att lyssna. Både inåt och utåt, på löv som faller, vågor som kluckar eller brusar, vindar som viner. Vilka är era bästa återhämtningstips?

Höst är återhämtning och skörd för mig. Tid att tänka och kontemplera. Samla ihop. Tid att andas och slå av på takten. Att lyssna. Både inåt och utåt, på löv som faller, vågor som kluckar eller brusar, vindar som viner. Vilka är era bästa återhämtningstips?