Så sant.

Så sant.

Det går inte att kommentera längre.