Öva balanssinnet. Ser roligt ut. Stå på ett ben när du väntar på någon. Eller bussen. De i bussen tycker det ser kul ut.

Öva balanssinnet. Ser roligt ut. Stå på ett ben när du väntar på någon. Eller bussen. De i bussen tycker det ser kul ut.