Sommar. Än finns den kvar.

Sommar. Än finns den kvar.