”Sätt er och läs en stund”, säger jag. Och så gör de det.