Jämför dig inte för mycket med andra. De är på en annan plats. Börja där du är.

Jämför dig inte för mycket med andra. De är på en annan plats. Börja där du är.