Efter föreläsningen måste man få en belöning. Det är sedan gammalt.

Efter föreläsningen måste man få en belöning. Det är sedan gammalt.