På väg till Tranås. Inspirationsföreläsning såklart. Om ledarskap och självledarskap. Om att vara stolt över sin karta och sina misstag. Om det nu finns några sådana. Jag tänker mer som Thomas Edison: I have not made any mistakes. I have only found 10000 ways that didn’t work. Livet är ett ständigt pågående forskningsprojekt!

På väg till Tranås. Inspirationsföreläsning såklart. Om ledarskap och självledarskap. Om att vara stolt över sin karta och sina misstag. Om det nu finns några sådana. Jag tänker mer som Thomas Edison: I have not made any mistakes. I have only found 10000 ways that didn't work. Livet är ett ständigt pågående forskningsprojekt!