Delad glädje är dubbel glädje. http://www.vardagspuls.se

Delad glädje är dubbel glädje.  http://www.vardagspuls.se