Jag: Vad är det bästa med att lära sig nya saker? Lykke: Att då kan man lära andra!

Jag: Vad är det bästa med att lära sig nya saker? Lykke: Att då kan man lära andra!