Och ett sådant mäktigt vapen!

Och ett sådant mäktigt vapen!